20 Tháng Một, 2020

1 vạn từ ghép thông dụng | Phần 5 (401-500)

Những từ vựng hay dùng trong tiếng Hoa hiện đại cần biết.

401 — 另外 – lìngwài (ling oai): ngoài ra.

402 — 放鬆 – fàngsōng (phang sung): thả lỏng, buông lỏng, lơ là.

403 — 休息 – xiūxí (xiêu xí): nghỉ ngơi, nghỉ.

404 — 每天 – měitiān (mẩy then): mỗi ngày.

405 — 回答 – huídá (huấy tá): trả lời, giải đáp.

406 — 兇手 – xiōngshǒu (xung sẩu): hung thủ.

407 — 負責 – fùzé (phu chứa): phụ trách.

408 — 介意 – jièyì (chiê y): để ý, để bụng, lưu tâm.

409 — 試試 — shì shì (sư sư): thử.

410 — 那天 – nèitiā (nây then): hôm đó.

411 — 系統 – xìtǒng (xi thủng): hệ thống.

412 — 睡覺 – shuìjiào (suây cheo): ngủ.

413 — 謀殺 – móushā (mấu sa): mưu sát.

414 — 禮物 – lǐwù (lỉ u): món quà, quà.

415 — 那種 — nà zhǒng (na trủng): loại đó.

416 — 各位 – gèwèi (cưa guây): các vị ( đại biểu, giáo viên…).

417 — 錯誤 – cuòwù (chua u): sai lầm, lỗi lầm, lệch lạc.

418 — 隨便 – suíbiàn (suấy ben): tùy tiện, tùy, tùy ý, bất cứ.

419 — 頭髮 – tóufǎ (thấu phả): tóc.

420 — 關心 – guānxīn (quan xin): quan tâm.

421 — 幹嗎 – gànma (can ma): làm gì.

422 — 興趣 – xìngqù (xing chuy): hứng thú, thích thú.

423 — 報告 — bào gào (pao cao): báo cáo, bản báo cáo, phát biểu.

424 — 從沒 — cóng méi (chúng mấy): chưa bao giờ, không bao giờ.

425 — 經歷 – jīnglì (ching li):từng trải, trải qua, những việc trải qua.

426 — 老師 – lǎoshī (lảo sư): giáo viên.

427 — 不用 – bùyòng (bú dung): không cần.

428 — 小孩 – xiǎohái (xẻo hái): trẻ em.

429 — 人類 – rénlèi (rấn lây): loài người, nhân loại.

430 — 自由 – zìyóu (chư yếu): tự do.

431 — 支持 – zhīchí (trư chứ): ủng hộ.

432 — 星期 – xīngqí (xing chí): tuần lễ, ngày thứ, chủ nhật( gọi tắt).

433 — 很快 — hěn kuài (hẩn khoai): rất nhanh.

434 — 生氣 – shēngqì (sâng chi): tức giận, giận dỗi.

435 — 建議 – jiànyì (chien yi): kiến nghị, đề xuất, sáng kiến.

436 — 做到 — zuò dào (chua tao): làm được.

437 — 屁股 – pìgu (phi cu): mông, đít.

438 — 生日 – shēngrì (sâng rư): sinh nhật , ngày sinh.

439 — 晚安 — wǎn’ān (oản an): ngủ ngon.

440 — 否則 – fǒuzé (phẩu chứa): bằng không, nếu không.

441 — 安排 – ānpái (an phái): sắp xếp, bố trí, trình bày.

442 — 年輕 – niánqīng (nén ching): tuổi trẻ, thanh niên.

443 — 下面 – xiàmiàn (xia men): phía dưới, bên dưới.

444 — 姑娘 – gūniáng (cu néng): cô nương.

445 — 鑰匙 – yàoshi (deo sư): chìa khóa.

446 — 法官 – fǎguān (phả quản): quan tòa , tòa án.

447 — 選手 – xuǎnshǒu (xoén sẩu): tuyển thủ, thí sinh.

448 — 信息 – xìnxī (xin xi): tin tức, thông tin.

449 — 投票 – tóupiào (thấu pheo): bỏ phiếu.

450 — 哥哥 – gēgē (cưa cựa): anh trai.

451 — 手術 – shǒushù (sẩu su):p hẫu thuật.

452 — 必要 – bìyào (pi deo): cần thiết, thiết yếu.

453 — 身邊 – shēnbiān (sân pen): bên cạnh, bên mình.

454 — 撒謊 – sāhuǎng (sa hoảng): nói dối, bịa đặt.

455 — 武器 – wǔqì (ủ chi): vũ khí.

456 — 痛苦 – tòngkǔ (thung khủ): đau khổ, thống khổ.

457 — 全部 – quánbù (choén pu): toàn bộ.

458 — 手機 – shǒujī (sẩu chi): ĐTDĐ

459 — 忘記 – wàngjì (oang chi): quên.

460 — 存在 – cúnzài (chuấn chai): tồn tại.

461 — 首先 – shǒuxiān (sẩu xen): đầu tiên.

462 — 以及 – yǐjí (ỷ chí): và, cùng.

463 — 個人 – gèrén (cưa rấn): cá nhân.

464 — 代表 – dàibiǎo (tai pẻo): đại biểu, đại diện.

465 — 堅持 – jiānchí (chen chứ): kiên trì.

466 — 意義 – yìyì (yi yi): ý nghĩa.

467 — 承認 – chéngrèn (chấng rân): thừa nhận.

468 — 發誓 – fāshì (pha sư): thề, lời thề, xin thề.

469 — 理由 – lǐyóu (lỉ yếu): lý do.

470 — 顯然 – xiǎnrán (xẻn rán): hiển nhiên.

471 — 政府 – zhèngfǔ (trâng phủ): chính phủ.

472 — 這次 — zhè cì (trưa chư): lần này.

473 — 生意 – shēngyì (sâng y): buôn bán,làm ăn, sức sống, nảy nở.

474 — 遇到 — yù dào (uy tao): gặp phải, bắt gặp.

475 — 即使 – jíshǐ (chí sử): cho dù, dù cho.

476 — 記住 — jì zhù (chi tru): ghi nhớ.

477 — 到處 – dàochù (tao chu): khắp nơi, mọi nơi, đâu đâu.

478 — 幸運 – xìngyùn (xing uyn): vận may, dịp may.

479 — 那時 — nà shí (na sứ): lúc đó, khi đó.

480 — 事兒 — shì er (sư ơ): sự việc.

481 — 犯罪 – fànzuì (phan chuây):phạm tội , phạm lỗi.

482 — 跳舞 – tiàowǔ (theo ủ): nhảy múa.

483 — 白痴 – báichī (pái chư): ngớ ngẩn, thằng ngốc.

484 — 信任 – xìnrèn (xin rân): tín nhiệm.

485 — 新聞 – xīnwén (xin uấn):tin tức thời sự, việc mới xảy ra.

486 — 未來 – wèilái (guây lái): mai sau, sau này, tương lai.

487 — 道歉 – dàoqiàn (tao chen): nhận lỗi, chịu lỗi.

488 — 可憐 – kělián (khửa lén): đáng thương.

489 — 實在 – shízài (sứ chai): chân thực, quả thực, thực ra.

490 — 加入 – jiārù (chea ru): gia nhập.

491 — 病人 – bìngrén (ping rấn): người bệnh.

492 — 治療 – zhìliáo (trư léo): trị liệu, chữa trị.

493 — 原諒 – yuánliàng (doén leng): tha thứ, bỏ qua.

494 — 行為 – xíngwéi (xính guấy): hành vi.

495 — 比較 – bǐjiào (pỉ cheo): tương đối.

496 — 婚禮 – hūnlǐ (huân lỉ): hôn lễ.

497 — 弟弟 – dìdì (ti ti): em trai.

498 — 組織 – zǔzhī (chủ trư): tổ chức.

499 — 想想 – xiǎng xiǎng (xéng xẻng): nghĩ .

500 – 繼續 – jìxù (chi xuy): tiếp tục

(Visited 113 times, 1 visits today)