24 Tháng Mười Một, 2019

Tên các loài hoa quen thuộc bằng Tiếng Anh

Bạn thích loại hoa nào? Bạn đã biết tên tiếng Anh của loại hoa đó chưa nhỉ? Trong bài ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới các bạn tên của các loài hoa quen thuộc trong cuộc sống thường ngày. Học nhanh rồi chém tiếng Anh ngay thôi!

Bấy nhiêu đó đã đủ cho các bạn chưa? Cùng học thêm 1 vài từ nữa được không nào?

Lavender /ˈlævɪndə/ hoa oải hương
Pansy /ˈpænzi/ hoa păng-xê, hoa bướm
Climbing rose /ˈklaɪmɪŋ rəʊz/ hoa tường vi
Confetti /kənˈfɛti(ː)/ hoa giấy
Forget-me-not /fəˈgɛt miː nɒt/ hoa lưu li
Iris /ˈaɪərɪs/ hoa diễn vĩ
Violet /ˈvaɪəlɪt/ hoa violet, chi hoa tím

​Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Langmaster

(Visited 50 times, 1 visits today)