6 Tháng Mười Hai, 2017

Học tiếng Trung theo chủ đề: Những câu khen ngợi

Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta luôn luôn muốn gửi đến người khác những lời khen ngợi tốt đẹp khi họ đạt được điều gì đó. Cách nói tiếng Trung của những câu khen ngợi này bạn đã biết chưa? Hãy cùng chúng tôi khám phá trong bài học ngày hôm nay nhé! 

Những câu tiếng Trung biểu thị ý khen ngợi

你真了不起!

Nǐ zhēn liǎo bu qǐ!/ nỉ chân tờ lẻo pu chỉ/

Anh thật là giỏi.

你太偉大了!

Nǐ tài wěidà le!/ nỉ thai guẩy ta lơ/

Anh vĩ đại quá!

棒極了!

Bàng jí le!/ pang chí lơ/

Hay (cừ/ tài/ giỏi) quá!

你幹得很好/ 很棒!

Nǐ gàn de hěn hǎo/ hěn bàng!/ nỉ can tờ hấn hảo/ hẩn pang/

Anh làm rất tốt/ rất giỏi!

你做的很出色!

Nǐ zuò de hěn chūsè!/ nỉ chua tờ hẩn chu sưa/

Bạn làm rất xuất sắc!

你是我們班最優秀的學生。

Nǐ shì wǒmen bān zuì yōuxiù de xuéshēng./ nỉ sư ủa mân ban chuây ziêu xiêu tờ xuế sâng/

Bạn là học sinh ưu tú nhất lớp chúng ta.

你太厲害啊!Nǐ tài lìhài a!

Cậu lợi hại thật đấy! / nỉ thai li hai a/

(Tiểu Vũ)

(Visited 862 times, 5 visits today)