13 Tháng Chín, 2017

Học tiếng Malaysia theo chủ đề: Chào hỏi

Nếu khách du lịch có thể nói được một vài câu đơn giản bằng tiếng Malaysia thì sẽ nhận được những nụ cười khích lệ của người dân địa phương trong chuyến du lịch Malaysia. Tuy tiếng Anh được sử dụng rộng rãi ở Malaysia nhưng nói được tiếng Malay cũng rất thú vị và đó là cách để du khách tìm hiểu một vài nét văn hóa địa phương. Dưới đây là cách chào hỏi bằng tiếng Malaysia.

Nói lời chào ở Malaysia phụ thuộc vào thời gian trong ngày và người địa phương thường bắt tay khi chào hỏi. Các lời chào ở Malaysia đều bắt đầu bằng “selamat” (phát âm: Suh-lah-mat)

Chào buổi sáng: Selamat Pagi (phát âm: Suh-lah-mat Pag-ee)

Chào buổi chiều: Selamat Hari Tengah (phát âm: Suh-lah-mat teen-gah har-ee)

Chào buổi tối: Selamat Petang (phát âm: Suh-lah-mat Puh-tong)

Theo: tourdulichmalaysia.org

(Visited 1.328 times, 1 visits today)